Black kobiet zdjęcia

Dlaczego Wykop prezentuje tak niski poziom?

2019.09.15 17:27 Cry_Wolff Dlaczego Wykop prezentuje tak niski poziom?

Zobaczmy:
Co poszło nie tak? Oczywiście można sobie poblokować tagi ale i tak mi wstyd że największy Polski portal "Reddit like" prezentuje poziom bliski zeru.
submitted by Cry_Wolff to Polska [link] [comments]